Ιταλικά

Γιατί να μάθω Ιταλικά;

 • Γιατί η Ιταλία απέχει 1052 χιλιόμετρα από την Ελλάδα και θεωρείται για την Ελλάδα η είσοδος στην υπόλοιπη Ευρώπη.
 • Γιατί η Ιταλία είναι ο δέυτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και τα Ιταλικά είναι απαραίτητα για όσους ασχολούνται με το εμπόριο στη Μεσόγειο.
 • Γιατί ένα μεγάλο μέρος του τουρισμού στην Ελλάδα προέρχεται από την Ιταλία
 • Γιατί η Ιταλική γλώσσα είναι λατινογενής, καλλιεργήθηκε και εξελίχθηκε μαζί με την Ελληνική και τροφοδότησε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες οπότε μαθαίνοντας Ιταλικά είναι πολύ πιο έυκολο να μάθει κανείς και άλλες μεσογειακές γλώσσες, Ισπανικά , Πορτογαλικά , Γαλλικα΄ κλπ.
 • Γιατί είναι από τις ελάχιστες γλώσσες που έχουν φωνητική προσαρμογή,  δηλαδή κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό ήχο και γι'αυτό είναι εύκολη στην εκμάθηση, ακόμη και για παιδιά. Επίσης διευκολύνει τα άτομα με δυσλεξία.
 • Γιατί μπορεί να είσαι ένας από τους πολλούς Έλληνες που θα επιλέξεις ένα Ιταλικό Πανεπιστήμιο για τις σπουδές σου. 

Ιταλικά μπορεί κανείς να μάθει από μικρή ηλικία, ως δεύτερη ξένη γλώσσα π.χ. από την Δ' ή Ε' Δημοτικού καθώς η Ιταλική θεωρείται ως εύκολη γλώσσα, αλλά και φυσικά ως ενήλικας μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ειδικά προσαρμοσμένα τμήματά μας. 

Περιεχόμενα

LIVELLO I LIVELLO II LIVELLO III

Livello I

Το αρχικό επίπεδο καλλιεργεί τις βασικές δομές και λειτουργίες της γλώσσας καθώς και το απαραίτητο λεξιλόγιο ώστε να είναι δυνατή η συνεννόηση σε ένα καθημερινό επίπεδο. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α.


Livello II

Αφορά μαθητές ή σπουδαστές που γνωρίζουν τη γλώσσα σε καθημερινό επίπεδο και θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Οδηγεί σε πιστοποίηση μέσω του

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επίπεδο Β
 • Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana Livello 2 - Celi 2 ( Πανεπιστήμιο της Perugia)
 • Diploma di Lingua Italiana (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο θεσσαλονίκης)

Livello III

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε καλούς χρήστες της γλώσσας που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις δομές και λειτουργίες της Ιταλικής ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία σε ανώτερο επίπεδο. Δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων μέσω του

 • Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Γ
 • Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana Livello 3 Celi 3 ( Πανεπιστήμιο της Perugia)
 • Diploma di Lingua Italiana (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης)