Γερμανικά

Γιατί να μάθω Γερμανικά;

  • Γιατί η Γερμανική είναι η πρώτη μητρική γλώσσα μεταξύ των κατοίκων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και πλέον διδάσκεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
  • Γιατί Γερμανικά δε μιλούν μόνο στη Γερμανία αλλά και σε Αυστρία, Ελβετία, ΛιχτενστάΪν, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Νότιο Τυρόλο (Ιταλία), Σιλεσία, Βατικανό αλλά και σε άλλες χώρες όπου είναι μειονοτική γλώσσα.
  • Γιατί η Γερμανία είναι το κέντρο της Ευρωπαϊκής οικονομίας αφού εκεί εδρεύουν οι σημαντικότερες εξαγωγικές εταιρείες στον κόσμο (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανίες) αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατ' επέκταση, προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες υγείας, τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Επιπλέον, εξαιτίας των Γερμανικών επενδύσεων στη χώρα μας, μπορείς να βρείς δουλειά σε γερμανόφωνες επιχειρήσεις.
  • Γιατί μεγάλο μέρος των τουριστών στην Ελλάδα είναι γερμανόφωνο.
  • Γιατί τα γερμανικά πανεπιστήμια θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο και πολλοί Έλληνες τα επιλέγουν για ανώτατες σπουδές. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν πρακτική άσκηση στους φοιτητές.
  • Γιατί η Γερμανική γλώσσα δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές στο μέλλον των παιδιών μας σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.


​Στη Lingua+com υπάρχουν τμήματα Γερμανικών για μικρούς μαθητές αλλά και γαι ενήλικες.

ΠΑΙΔΙΚΑ - ΜΑΘΗΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα προγράμματα για ενήλικες προσφέρουν γρήγορη, εύκολη και οικονομική εκμάθηση βασικών και εξειδικευμένων Γερμανικών σε άτομα με μηδαμηνές γνώσεις, ώστε σε 1 χρόνο να μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Εισαγωγικό Πρόγραμμα

Το εισαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ' - Ε' Δημοτικού που δεν έχουν προηγούμενη γνώση της γλώσσας και σαν στόχο έχει την εισαγωγη στις βασικές δομές της Γερμανικής καθώς και στο απλό καθημερινό λεξιλόγιο. Επίσης βοηθάει στα Γερμανικά του σχολείου.


Βασικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από Ε' - ΣΤ' Δημοτικού με ελάχιστες γνώσεις της Γερμανικής, και με συστηματική διδασκαλία, αναπτύσσει βασικές δομές και λειτρουργείες της γλώσσας, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία των μαθητών στην απόκτηση των παρακάτω πιστοποιήσεων:

Κρατικό Πιστοποιητιικό Γλωσσομάθειας  επιπέδου Β' (Β1 - Β2)

Groetle Zertifikat NEW B1 - Β2


Προχωρημένο πρόγραμμα

Αφορά τους μαθητές κατόχους  πιστοποίησης επιπέδου Β2 και αναπτύσσει τις γλωσσικές δομές καθώς και το λεξιλόγιο έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία σε ανώτερο επίπεδο. Δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης:

  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ (Γ1 - Γ2 )
  • Goethe Zertifikat  Γ1 - Γ2

Γενικά Γερμανικά

Ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε ενήλικες με λίγες ή καθόλου γνώσεις Γερμανικών και μέσα σε 12 μήνες οδηγεί σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης αφορά όσους θέλουν να αποκτήσουν Επίσημο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για λόγους εργασίας στο εξωτερικό.


Γερμανικά για Επαγγελματίες

Τα τμήματα αυτά αφορούν τους επαγγελματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά τη γερμανική γλώσσα στα πλαίσια της εργασίας τους ή για εύρεση εργασίας.- με την εκμάθηση εμπορικών, ιατρικών και βιομηχανικών όρων αλλά και την ορθή χρήση τους σε επίπεδο συνεργατικής επικοινωνίας. τα μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεών σας μέσω του  Goethe Zertifikat Deutsch Fur den Beruf