Βασικό πρόγραμμα

Αφορά μαθητές  ή σπουδαστές που γνωρίζουν τη γλώσσα σε καθημερινό επίπεδο και θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους . Οδηγεί σε πιστοποίηση μέσω του

  • Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β

είτε μέσω του

  • Delf 3-4   και  Sorbonne Β1 - Β2 του Γαλλικού Υπουγείου Παιδείας