Προχωρημένο πρόγραμμα

Αφορά όσους έχουν καλή γνώση της γλώσσας και θέλουν να εμβαθύνουν στις δομές και τις λειτουργίες της ώστε να καταστεί δυνατή η συνεννόηση σε ανώτερο επίπεδο. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσω του

  • Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ

είτε μέσω του

  • Dalf Γ1 - Γ2  και Sorbonne Γ1 - Γ2