Γαλλικά

Γιατί να μάθω Γαλλικά;

 • Γιατί η γαλλική είναι η μοναδική ίσως γλώσσα, μετά την αγγλική που τη μιλούν και στις πέντε ηπείρους. Υπάρχουν 220 εκατομμύηρια γαλλόφωνοι στον κόσμο αφού είναι επίσημη γλώσσα πολλών κρατών ( Καναδάς, Βέλγιο, Ελβετία, κράτη της Αφρικής και της Αφρικής - Μαυρίκιος και της Ασίας) Οι ρίζες της βρίσκονται στην ελληνική και τη λατινική και έχει τροφοδοτήσει το 50% του σύγχρονου αγγλικού λεξιλογίου.
 • Γιατί είναι η γλώσσα της διπλωματίας, της τέχνης, του πολιτισμού, της γαστρονομίας και της μόδας.
 • Γιατί είναι μια από της επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε.  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Είναι η επίσημη γλώσσα των Ολυμπιακών αγώνων και της Ολυμπιακής επιτροπής και η επίσημη γλώσσα της Ταχυδρομικής Ένωσης.
 • Γιατί αν μιλάς Γαλλικά, μπορείς ευκολότερα να καταλάβεις υψηλές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα αλλά και στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες που είναι κατεξοχήν γαλλόφωνη. Είναι χαρακτηριστικό πως όποιος θέλει να εργαστεί εκεί πρέπει να στείλει βιογραφικό σημείωμα και στα αγλλικά
 • Γιατί τα Γαλλικά σε βοηθούν να μάθεις εύκολα και ευχάριστα και άλλες συγγενείς γλώσσες, όπως τα ιταλικά και τα ισπανικά

Στη Lingua+com μπορείς να μάθεις γαλλικά σε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα, παιδικά ή ενηλίκων.

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγικό Πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα αυτό διδάσκονται οι βασικές δομές και λειτουργίες της Γαλλικής γλώσσας καθώς και το βασικό λεξιλόγιο που χρειάζεται για απλή καθημερινή συνεννόηση. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης μέσω του 

 • Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α

είτε μέσω του

 • Delf 1-2 του Γαλλικού Υπουγείου Παιδείας

Βασικό πρόγραμμα

Αφορά μαθητές  ή σπουδαστές που γνωρίζουν τη γλώσσα σε καθημερινό επίπεδο και θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους . Οδηγεί σε πιστοποίηση μέσω του

 • Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β

είτε μέσω του

 • Delf 3-4   και  Sorbonne Β1 - Β2 του Γαλλικού Υπουγείου Παιδείας

Προχωρημένο πρόγραμμα

Αφορά όσους έχουν καλή γνώση της γλώσσας και θέλουν να εμβαθύνουν στις δομές και τις λειτουργίες της ώστε να καταστεί δυνατή η συνεννόηση σε ανώτερο επίπεδο. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσω του

 • Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ

είτε μέσω του

 • Dalf Γ1 - Γ2  και Sorbonne Γ1 - Γ2