Βουλγάρικα

Γιατί να μάθω Βουλγαρικά;

  • Γιατί η Βουλγαρία είναι γειτονική χώρα στην Ελλάδα και η εκμάθηση της γλώσσας της συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων και τη συνεργασία.
  • Γιατί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών και ανάπτυξη των επαγγελματικών επαφών μεταξύ των δυο χωρών.

Εμείς στη Lingua+com προσφέρουμε τη δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας σε μαθητές, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες σε μικρά κλειστά τμήματα ή εξατομικευμένα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω του Ι.Μ.Χ.Α. (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου)