Αραβικά

Γιατί να μάθω Αραβικά;
 

Γιατί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση των διαπολιτισμικών σχέσεων   και οικονομικών συναλλαγών μεταξύ της χώρας μας και των χωρών που ομιλούν την Αραβική Γλώσσα.
 
Εμείς στη Lingua+com προσφέρουμε τη δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας σε μαθητές, φοιτητές, ενήλικες  αλλά και επαγγελματίες σε μικρά κλειστά τμήματα ή εξατομικευμένα μαθήματα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Αραβικού Προξενείου.