Ρωσικά

Προσφέρουμε την ευκαιρία σε μαθητές, φοιτητές, επιχειρηματίες να μάθουν τη γλώσσα,  καθώς και το βασικό λεξιλόγιο και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσα από τους επίσημα αναγνωρισμένους φορείς, όπως το «Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών, το «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.)» και το «Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ Μόσχας ( TORFL)».