Γερμανικά

Τα προγράμματα για ενήλικες προσφέρουν γρήγορη και εύκολη εκμάθηση βασικών και εξειδικευμένων Γερμανικών, ώστε σε 1 χρόνο να μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

Το πρόγραμμα «Γενικά Γερμανικά» είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε ενήλικες με λίγες ή καθόλου γνώσεις Γερμανικών. Μέσα σε 12 μήνες οδηγεί σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης αφορά όσους θέλουν να αποκτήσουν Επίσημο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για λόγους εργασίας στο εξωτερικό.

Τα τμήματα «Γερμανικά για Επαγγελματίες» αφορούν τους επαγγελματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά τη γερμανική γλώσσα στα πλαίσια της εργασίας τους ή για εύρεση εργασίας. Με την εκμάθηση εμπορικών, ιατρικών και βιομηχανικών όρων αλλά και την ορθή χρήση τους σε επίπεδο συνεργατικής επικοινωνίας. τα μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεών σας μέσω του  “Goethe Zertifikat Deutsch Fur den Beruf”.