Αγγλικά

Εμείς στη Lingua+com έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα που έχουν σαν στόχο, είτε να σας μάθουν τη γλώσσα από την αρχή (From Scratch), είτε να σας βοηθήσουν στην περαιτέρω εξειδίκευση των γνώσεών σας.

Για τους ενήλικες που γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου αγγλικά και επιθυμούν να αποκτήσουν εγγυημένα Πιστοποίηση επιπέδου από Β2 έως Lower μέσα σε 12 μήνες, προσφέρουμε την ειδική και αποκλειστική μέθοδο “Quick Learn”.

Επίσης τα προγράμματα “Keep in Touch” αφορούν όσους έχουν γνώσεις αγγλικών, ακόμη και τους κατόχους πτυχίων, που θέλουν να κρατήσουν μία επαφή με τη γλώσσα ή να τη «φρεσκάρουν» προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν σύντομα στο εξωτερικό.

Τέλος τα τμήματα “Career English ESP” αφορούν επαγγελματίες και στοχεύουν στη διδασκαλία επαγγελματικής ορολογίας και επικοινωνίας, αλλά και τη δυνατότητα πιστοποίησης ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων της Αγγλικής για τους παρακάτω τομείς:

 • Tourism
 • Finance
 • Accounting
 • Medical
 • Nursing
 • Business
 • Law
 • Air Force
 • Engineering
 • Information Technology
 • Police
 • Beauty Salon
 • Banking
 • Secretarial
 • Agriculture
 • Navy
 • Construction
 • Plumbing
 • Petroleum
 • Taxi Driver
 • Civil Aaviation
 • Sports
 • Electronics
 • Merchant Navy
 • Management
 • Cooking
 • Software Engineering