Αραβικά

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση των διαπολιτισμικών σχέσεων  και οικονομικών συναλλαγών μεταξύ της χώρας μας και των χωρών που ομιλούν την Αραβική Γλώσσα.

Εμείς στη Lingua+com προσφέρουμε τη δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας σε μαθητές, φοιτητές, ενήλικες αλλά και επαγγελματίες σε μικρά κλειστά τμήματα ή εξατομικευμένα μαθήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω του «Καποδιστριακού Πανεπιστημίου», του «Αραβικού Προξενείου» και του «Αιγυπτιακού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου».