Online Μαθήματα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός της Lingua+com διοργανώνει διαδικτυακά μαθήματα, online, σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 4 ατόμων, καθώς και σε ιδιαίτερα μαθήματα, στις γλώσσες των ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΡΩΣΙΚΩΝ και ΑΡΑΒΙΚΩΝ, με μηνιαία δίδακτρα από 50 € - 70 €.

Για όσους ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό σε προπτυχιακό ή πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, γίνονται μαθήματα ατομικά ή σε τμήμα 2 ατόμων,  IELTS και TOEFL με 15 € η ώρα.

Η εκπαίδευση προσφέρεται σε ενδιαφερόμενους από όλη την ΕΛΛΑΔΑ και από τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εμείς στη Lingua+com έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα που έχουν σαν στόχο, είτε να σας μάθουν τη γλώσσα από την αρχή (From Scratch), είτε να σας βοηθήσουν στην περαιτέρω εξειδίκευση των γνώσεών σας.

Για τους ενήλικες που γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου αγγλικά και επιθυμούν να αποκτήσουν εγγυημένα Πιστοποίηση επιπέδου από Β2 έως Lower μέσα σε 12 μήνες, προσφέρουμε την ειδική και αποκλειστική μέθοδο “Quick Learn”.

Επίσης τα προγράμματα “Keep in Touch” αφορούν όσους έχουν γνώσεις αγγλικών, ακόμη και τους κατόχους πτυχίων, που θέλουν να κρατήσουν μία επαφή με τη γλώσσα ή να τη «φρεσκάρουν» προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν σύντομα στο εξωτερικό.

Τέλος τα τμήματα “Career English ESP” αφορούν επαγγελματίες και στοχεύουν στη διδασκαλία επαγγελματικής ορολογίας και επικοινωνίας, αλλά και τη δυνατότητα πιστοποίησης ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων της Αγγλικής για τους παρακάτω τομείς:

 • Tourism
 • Finance
 • Accounting
 • Medical
 • Nursing
 • Business
 • Law
 • Air Force
 • Engineering
 • Information Technology
 • Police
 • Beauty Salon
 • Banking
 • Secretarial
 • Agriculture
 • Navy
 • Construction
 • Plumbing
 • Petroleum
 • Taxi Driver
 • Civil Aaviation
 • Sports
 • Electronics
 • Merchant Navy
 • Management
 • Cooking
 • Software Engineering

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Τα προγράμματα για ενήλικες προσφέρουν γρήγορη και εύκολη εκμάθηση βασικών και εξειδικευμένων Γερμανικών, ώστε σε 1 χρόνο να μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

Το πρόγραμμα «Γενικά Γερμανικά» είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε ενήλικες με λίγες ή καθόλου γνώσεις Γερμανικών. Μέσα σε 12 μήνες οδηγεί σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης αφορά όσους θέλουν να αποκτήσουν Επίσημο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για λόγους εργασίας στο εξωτερικό.

Τα τμήματα «Γερμανικά για Επαγγελματίες» αφορούν τους επαγγελματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά τη γερμανική γλώσσα στα πλαίσια της εργασίας τους ή για εύρεση εργασίας. Με την εκμάθηση εμπορικών, ιατρικών και βιομηχανικών όρων αλλά και την ορθή χρήση τους σε επίπεδο συνεργατικής επικοινωνίας. τα μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεών σας μέσω του  “Goethe Zertifikat Deutsch Fur den Beruf”.

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

Διδάσκονται οι βασικές δομές και λειτουργίες της Γαλλικής γλώσσας καθώς και το βασικό λεξιλόγιο που χρειάζεται για απλή καθημερινή συνεννόηση. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης μέσω του «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» είτε μέσω του «Delf  του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας».

 

ΡΩΣΙΚΑ

Προσφέρουμε την ευκαιρία σε μαθητές, φοιτητές, επιχειρηματίες να μάθουν τη γλώσσα,  καθώς και το βασικό λεξιλόγιο και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσα από τους επίσημα αναγνωρισμένους φορείς, όπως το «Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών, το «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.)» και το «Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ Μόσχας ( TORFL)».

 

ΑΡΑΒΙΚΑ

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση των διαπολιτισμικών σχέσεων  και οικονομικών συναλλαγών μεταξύ της χώρας μας και των χωρών που ομιλούν την Αραβική Γλώσσα.

Εμείς στη Lingua+com προσφέρουμε τη δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας σε μαθητές, φοιτητές, ενήλικες αλλά και επαγγελματίες σε μικρά κλειστά τμήματα ή εξατομικευμένα μαθήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω του «Καποδιστριακού Πανεπιστημίου», του «Αραβικού Προξενείου» και του «Αιγυπτιακού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου».

 

IELTS / TOEFL

Μαθήματα με στόχο την απόκτηση του πτυχίου που απαιτείται για την εισαγωγή σας σε  Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2

I.E.L.T.S. 4,5 - 5,5

I.E.L.T.S. 6 - 7

I.E.L.T.S. 7,5 +

TOEFL IBT 65 - 78

TOEFL IBT 79 - 95

TOEFL IBT 96 - 120

TOEFL CBT 183 - 210

TOEFL CBT 213 - 240

TOEFL CBT 243 - 300

TOEFL Paper Based 513 - 547

TOEFL Paper Based 550 - 587

TOEFL Paper Based 590 - 677