Τμήματα πληροφορικής για τους σπουδαστές των ΤΕΙ

 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • BORLAND
 • C++
 • VISUAL BASIC
 • PASCAL
 • JAVA
 • MS SQL SERVER
     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ή JAVA
Δωρεάν πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση στα εργαστήρια της σχολής μας

Ειδικά τμήματα χειρισμού Η/Υ
 • CORE
 • EXPERT
 • CAD
     

Πιστοποιήσεις

ECDL

ACTA


Έναρξη τμημάτων πληροφορικής κάθε εβδομάδα

. . .και το καλύτερο από όλα η προσφορά μας σε ξένες γλώσσες & πληροφορική

 

30%25 έκτπωση