Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στις βασικές δεξιότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ : LINGUACOM

Ξεκίνησε η δράση «e-gnosis» του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society που παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι ενήλικες άνω των 18 ετών, που έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικό επίπεδο στις νέες τεχνολογίες και να τις κατοχυρώσουν με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Διεθνών Εξετάσεων του καλύτερου Πανεπιστημίου στον κόσμο, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Η δράση καλύπτει το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης και της τηλεκατάρτισης. 

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν τρείς βασικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο.

Τους παρέχει επίσης Τηλεκατάρτιση 100 ωρών  και υλικό προετοιμασίας με συμβουλευτική για την αγορά εργασίας ( Τεχνικές Σύνταξης Βιογραφικού και ανάπτυξης προσωπικής στρατηγικής, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Τρόποι Εξεύρεσης εργασίας κ.λ.π)

Η συμμετοχή των υποψηφίων στο ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα κατάρτισης γίνεται με την συμπλήρωση και την ενεργοποίηση του ειδικού voucher, που θα βρείτε στην LINGUACOM - Φιλελλήνων 15 -  Τηλ. 2510620664 για τον Νομό της Καβάλας.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ «Ειδικές Τιμές για Ανέργους».