Ένταξη επιχείρησης σε δράση αντιμετώπισης του Covid-19

Ένταξη επιχείρησης στη δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδρημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη".

Afisa_Covid.jpg