Συχνές Ερωτήσεις

Στη σημερινή εποχή που οι υπολογιστές είναι παντού, είναι σημαντικό το παιδί να κατανοήσει τη χρήση, τη λειτουργία αλλά και το ρόλο των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή μας από μικρή ηλικία. Η εξοικείωσή του αυτή θα το οδηγήσει στο να έχει στη διάθεσή του μια εξαιρετική πηγής γνώσης και μάθησης και θα του καλλιεργήσει σωστές τεχνολογικές συνήθειες στο μέλλον.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δε θα πρέπει να είναι για το παιδί ένας τρόπος για να απασχολείται στον ελεύθερο χρόνο του παίζοντας αλλά μια δημιουργική απασχόληση, ένα παραγωγικό εργαλείο μέσα από το οποίο θα μαθαίνει, θα ανακαλύπτει, θα πειραματίζεται και στο οποίο θα μελετά και θα προγραμματίζει την καθημερινότητά του. Επίσης, θα μάθει από νωρίς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο και πώς να προστατεύεται από αυτούς. Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι τα προγράμματα ενός υπολογιστή εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο του παιδιού και τα βοηθά στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης.

Τα μαθήματα I.T.for kids είναι σχεδιασμένα για παιδιά αυτής της ηλικίας, προσαρμοσμένα στο γνωστικό τους επίπεδο και με τα σωστά ερεθίσματα στοχεύουν στο να τα εντάξουν και να τα εξοικειώσουν στον κόσμο της πληροφορικής, θέτοντας τις σωστές βάσεις για την εισαγωγή τους από την Ε’ δημοτικού στο πρόγραμμα βασικής πιστοποίησης.

Γιατί είναι η κατάλληλη ηλικία που το παιδί είναι νοητικά και γνωστικά έτοιμο να αντιμετωπίσει τις εξετάσεις του επιπέδου βασικής πιστοποίησης. Γιατί με την απόκτηση της πιστοποίησης εύκολα και γρήγορα τώρα θα μπορεί να εξελίξει και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στη ζωή του από εκεί και έπειτα και φυσικά, να τη χρησιμοποιήσει αργότερα στην αγορά εργασίας.