Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β1
2 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1