Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
         
1 ΒΑΛΤΑΤΖΗ ΜΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRADE B
2 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRADE C
3 ΝΤΕΝΙΚΟΡΑΚΗΣ  ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ GRADE C
4 ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ GRADE  Β
5 ΞΥΔΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ GRADE B