Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β1
2 ΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β1