Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
         
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ  ΘΩΜΑΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ GRADE A
2 ΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  GRADE C
3 ΖΗΣΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  GRADE C
4 ΣΑΓΟΥΣΤΗ  ΕΥΘΑΛΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  GRADE  Β
5 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRADE A
6 ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  GRADE  Β
7 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  GRADE  Β
8 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRADE C