ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Grade C
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Grade C
ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Grade B
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΟΣ Grade B
ΜΠΑΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Grade B
ΔΑΜΑΣΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ Grade C