Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 ΜΙΖΑ - ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α1
2 ΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α1