Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ Β1