Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΣΑΓΟΥΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DISTINCTION
2 ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MERIT
3 ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MERIT
4 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PASS