Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ DISTINCTION
2 ΑΧΕΛΩΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MERIT
3 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΟΜΠΕΡΤ MERIT