Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ Α1
2 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ Α1
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΑΘΗΝΑ Α2