2008

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
ΛΙΟΝΤΟ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ Michigan E.C.C.E.
ΤΣΕΚΟ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΟΥΡΓΟΥΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ