2007

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
Κιρτζίδης Ζαφείρης του Μαργαρίτη Michigan E.C.P.E.
Νησνιανίτζε Ηρακλής του Μαλχαζί
Προβίσταλη Εμμανουέλα του Άγγελου