2007

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
ΔΙΑΣΟΥΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Michigan E.C.C.E.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΝΤΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΖΥΡΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ  ΒΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ