Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ WORD - EXCEL - INTERNET 84
2 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ WORD - EXCEL - INTERNET 75
3 ΚΑΛΦΑ ΠΕΛΑΓΙΑ MS ACCESS 2016 94
4 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ WORD - EXCEL - INTERNET 89
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΟΡΦΩ WORD - EXCEL - INTERNET 89