Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Βαρίτης Γεώργιος WORD - EXCEL - INTERNET 98