Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κωνσταντίνου Αναστάσιος MS Windows 10 89
2 Κωνσταντίνου Αναστάσιος MS PowerPoint 2016 92
3 Μπαντόλας Γεώργιος WORD - EXCEL - INTERNET 75