Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Λεμονίδου Κυριακή Ms Int. Exp 11 & Outlook 2016 86
2 Παπαδόπουλος Γεώργιος WORD - EXCEL - INTERNET 81