Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Αθανασιάδης Χαράλαμπος WORD - EXCEL - INTERNET 78
2 Μαλακογιάννης Μάριος MS Windows 10 86
3 Μεντίζης Αριστείδης WORD - EXCEL - INTERNET 75
4 Μεριανού Εμμανουέλα MS Excel 2016 94
5 Μεριανού Εμμανουέλα Ms Int. Exp 11 & Outlook 2016 75