Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κάλφα Πελαγία WORD - EXCEL - INTERNET 87
2 Καραμανλίδου Πηνελόπη WORD - EXCEL - INTERNET 87
3 Λεμονίδου Κυριακή MS Excel 2016 94
4 Παπακοσμά Λεπίδα Παναγιώτα WORD - EXCEL - INTERNET 73