Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 87
2 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ EXCEL 2007 GR 90
3 ΜΙΤΣΙ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ EXCEL 2007 GR 83
4 ΝΤΙΝΟΥΔΗ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ EXCEL 2007 GR 83
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ EXCEL 2007 GR 90