Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 87
2 ΜΙΤΣΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 87
3 ΝΤΙΝΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 83
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 93
5 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 90
6 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ACCESS 2007 GR 70