Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΜΑΡΩ POWERPOINT 2007 GR 100
2 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΜΑΡΩ INTERNET  8.0 & OUTLOOK 2007 77
3 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΜΑΡΩ ACCESS 2007 GR 90
4 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ POWERPOINT 2007 GR 90
5 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ACCESS 2007 GR 87