Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ MS ACCESS 2007 GR 77
2 ΜΙΤΣΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ MS ACCESS 2007 GR 87
3 ΝΤΙΝΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ MS ACCESS 2007 GR 80
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ MS ACCESS 2007 GR 77