Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΜΑΡΩ MS WINDOWS 7 GR 83
2 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΜΑΡΩ MS WORD 2007 GR 97
3 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΜΑΡΩ MS EXCEL 2007 GR 90
4 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ MS WINDOWS 7 GR 93
5 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ MS WORD 2007 GR 93
6 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ MS EXCEL 2007 GR 93