Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΣΟΥΓΚΟΥΡΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ms PowerPoint 2007 Expert 88