Ι.Τ. for kids

Περιεχόμενα

JUST FOR KIDS (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Just for kids (Για παιδιά δημοτικού)

Τα τμήματα I.T. for kids  προσφέρουν ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης σε τρία επίπεδα: SILVER , GOLD και PLATINUM, διάρκειας ενός έτους το καθένα.Σε ένα ασφαλές συναισθηματικά περιβάλλον, αναπτύσσεται η συνεργατική μάθηση, η έμφυτη παιδική περιέργεια με την ενθάρρυνση ερωτήσεων και δίνεται η ευκαιρία για δημιουργική έκφραση. Μέσα από διαδραστικές, πρακτικές μεθόδους, με δωρεάν χρήση του εργαστηρίου της lingua+com για πρακτική άσκηση και δωρεάν χρήση internet, το μάθημα γίνεται συναρπαστικό και η μάθηση, μια ευχάριστη διαδικασία, χωρίς εργασία στο σπίτι.

Μέχρι το τέλος των μαθημάτων τα παιδιά θα έχουν αποκτήσει γνώσεις:

  • Επεξεργασίας κειμένου
  • Φύλλων εργασίας
  • Πολυμέσων
  • Επιτραπέζιων εκδόσεων
  • Διαδικτύου
  • Γραφικών
  • Προγραμματισμού
  • Λειτουργικών συστημάτων
  • Εφαρμοσμένης τεχνολογίας

Οι στόχοι του προγράμματος Ι.Τ. for kids δεν είναι μόνο η κατάκτηση των γνωστικών αντικειμένων αλλά και η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης παράλληλα με την ανάπτυξη της μνήμης και της συνδυαστικής ικανότητας,  η εξάσκηση σε τακτικές οργάνωσης, η καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας, η ενίσχυση της δημιουργικότητας, του αισθήματος συνεργασίας και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από σχετικές θεματικές ενότητες. Τέλος, τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο των ΜΜΕ και μαθαίνουν την ορθή, εποικοδομητική χρήση τους.


Χειρισμός Η/Υ σε βασικό επίπεδο

Για παιδιά από την Ε' - ΣΤ' Δημοτικού. Στα τμήματα αυτά οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις πληροφορικής και αναπτύσσουν εξελιγμένες ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συγκεκριμένα, τα παιδιά διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

Διαχείριση Αρχείων Windows
Επεξεργασία Κειμένου Word
Υπολογιστικά Φύλλα Excel
Παρουσιάσεις Power Point
Βάσεις Δεδομένων Access
Υπηρεσίες Διαδυκτίου και
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Internet και Outlook express

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση διδασκαλίας κάθε αντικειμένου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τη γνώση που απέκτησαν μέσω του ECDL ή του ACTA. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο χώρο της lingua+com, εξασφαλίζοντας για τα παιδιά ένα οικείο περιβάλλον ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην πρόκληση των εξετάσεων


Χειρισμός Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει με κατακτούν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής και μαθαίνουν να διαχειρίζονται άριστα:

Επεξεργασία κειμένου    Word 

Παρουσιάσεις                      Power Point  

Υπολογιστικά Φύλλα        Excel 

Βάσεις Δεδομένων           Access 

Δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης σε 2 φορείς, ECDL και ACTA. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο χώρο της ligua+com, εξασφαλίζοντας για τα παιδιά ένα οικείο περιβάλλον ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην πρόκληση των εξετάσεων.