Ενήλικες

Οι υπολογιστές είναι ολοένα και ποιό πολύτιμοι για το εργασιακό περιβάλλον. Για αυτό και χρειάζονται σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.

Περιεχόμενα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Πιστοποίηση για τον ΑΣΕΠ

Είναι τμήμα εξειδικευμένο και στοχευμένο να προσφέρει γνώσεις και να τις πιστοποιήσει προκειμένου ο σπουδαστής να τις χρησιμοποιήσει για την εισαγωγή του στο δημόσιο και τη συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Οι 3 απαραίτητες ενότητες που διδάσκονται είναι:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτίου και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Word
 • EXCEL
 • Internet

Πιστοποίηση για τον ΑΣΕΠ από το σπίτι σας!

Προετοιμάσου για το ΑΣΕΠ από την άνεση του σπιτιού σου!

 • με online μαθήματα εξαιρετικής ποιότητας
 • με πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες
 • με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης

Το τμήμα καλύπτει την ύλη για το ECDL και τους άλλους φορείς αναγνωρισμένους από το ΑΣΕΠ, παρέχοντας στους σπουδαστές του δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας. Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν το ρυθμό που τους ταιριάζει, διαλέγοντας τις μέρες και ώρες που εκείνοι επιθυμούν.


Βασική Πιστοποίηση

Στα τμήματα αυτά οι σπουδαστές κατακτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου. Το βασικό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης ECDL και ACTA στις εξής ενότητες:

 • Αρχεία
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • Access
 • Internet και outlook express

Προχωρημένη Πιστοποίηση

Οι σπουδαστές των τμημάτων αυτών είναι άριστοι γνώστες πληροφορικής καθώς γνωρίζουν τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν έργα σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας. Η πιστοποίηση ECDL και ACTA προκύπτει από την άριστη γνώση:

 • Επεξεργασίας κειμένου
 • Παρουσιάσεων
 • Υπολογιστικών Φύλλων
 • Βάσεων δεδομένων
 • Word
 • Power Point
 • Excel
 • Access

Ειδικά Προγράμματα για Επαγγελματίες

Αφορούν τους επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε εξειδικευμένα προγράμματα πληροφορικής. Αυτά είναι:

 • AUTOCAD . Το πρώτο, ανεξάρτητο από κατασκευαστές λογισμικού, παγκόσμιο πρότυπο για την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση σε δύο διαστάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων. Δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης ACTA/ECDL.

  Το CAD προσφέρει στον κάτοχο του ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τυπικό προσόν. Είναι ιδανικό για σπουδαστές τεχνικών σχολών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, πολεοδόμους, τοπογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές) και στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών ή τεχνικών γραφείων.
 • Επεξεργασία Εικόνας (image maker / photoshop) που προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τις κύριες εφαρμογές επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και δίνει δυνατότητα πιστοποίησης ACTA/ECDL.
 • Eπεξεργασία Γραφικών και σχεδίων (Corel)  με δυνατότητα πιστοποίησης ACTA.
 • Δημιουργία και Διαχείρηση ιστοσελίδων (html CSS / JAVA SCRIPT) με δυνατότητα πιστοποίησης ACTA/ECDL.
 • Γλώσσες προγραμματισμού, Borland C ++,  Java, Visual Basic, MS SQL Server που στοχεύουν, μέσα από τη διδασκαλία των βασικών αρχών, του τρόπου σχεδίασης και υλοποίησης, τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος.