Υπολογιστές

Στην εποχή της επικοινωνίας και της πληροφορίας, η εκπαίδευση πάνω στην επιστήμη της πληροφορικής και η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι μόνο επιπλέον προσόν αλλά απαραίτητο εφόδιο τόσο στην επαγγελματική ζωή όσο και στην καθημερινότητα. Η lingua+com εξασφαλίζει τη σωστή, ολοκληρωμένη γνώση με τη μοναδική μέθοδο διδασκαλίας που εφαρμόζει σε όλα τα τμήματά της και την πιστοποίηση της κεκτημένης γνώσης μέσω των φορέων ECDL και ACTA. Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση και των δύο φορέων γίνεται στους χώρους της lingua+com, ως επίσημο εξεταστικό κέντρο, δύο φορές το μήνα.

Ειδικότερα, το ECDL (European Computer Driving Licence) -γνωστό ως ICDL (International Computer Driving Licence) στις χώρες εκτός Ευρώπης- είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης, το οποίο, ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο, πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο.

Η ACTA ως τεχνοβλαστός του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  προσφέρει αξιόπιστα πιστοποιητικά σε παιδιά, μαθητές, φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναγνωρισμένα σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Σκοπός της lingua+com είναι να μεταδώσει, με τρόπο αποδοτικό, γενική αλλά και εξειδικευμένη γνώση πληροφορικής, με εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάρτιση και αξιόπιστες εκπαιδευτικές μεθόδους, με στόχο την επιτυχία για να…σας λύσει τα χέρια!

Τα τμήματα της lingua+com είναι ευέλικτα, προσαρμοσμένα σε κάθε μαθησιακή ανάγκη και απευθύνονται σε παιδιά, για μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο της πληροφορικής, σε μαθητές αλλά και ενήλικες, σπουδαστές ή επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να επικυρώσουν μια εξειδικευμένη γνώση πληροφορικής. Ειδικότερα, τα προγράμματα πληροφορικής στη lingua+com διαμορφώνονται ως εξής: