Επιδοτούμενο πρόγραμμα στην Αγγλική γλώσσα

Η δράση «e-gnosis» του Μη Κυβερνητικού ΟργανισμούEqual Society επιδοτεί την εκπαίδευση στην Αγγλική Γλώσσα με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών βασισμένων στη μικτή κατάρτιση (Blended Learning).

Όλοι τώρα ανεξαρτήτως ηλικίας έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ επίπεδα Β1, B2, C1, C2 καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα. Το πρόγραμμα αφορά όλους όσους έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν βασικές γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης στην Αγγλική γλώσσα  αποτελείται από 30 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας στην Τάξη και απεριόριστο αριθμό ωρών τηλεκατάρτισης για διάστημα έξι μηνών.

Η δράση καλύπτει το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνοδεύεται από πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα αφορά μόνο τα εξέταστρα που καταβάλλονται στο ΕλληνοΑγγλικό Συμβούλιο. Το ποσό αυτό είναι η μοναδική συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στους χώρους του Κέντρου μας δηλαδή στο κέντρο της ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15 και στον Άγιο Λουκά, οδός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34.