Ισολογισμοί

Η εταιρία μας δημοσιεύει σε αυτή τη σελίδα τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει του Νόμου 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012), όπου αναφέρεται ότι για τους Ισολογισμούς η υποχρεωτική δημοσίευση καλύπτεται με την ανάρτηση του ετήσιου Ισολογισμού μόνο στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Κατεβάστε τον ισολογισμό κάνοντας κλικ στο εικονίδιο pdf που βρίσκεται δίπλα σε κάθε περίοδο.

 

Ισολογισμός περιόδου 2013 - 2014

Ισολογισμός περιόδου 2012 - 2013

Ισολογισμός περιόδου 2011 - 2012