Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Pass at Grade B
2 ΜΠΟΧΑΤΖΙΑΡ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Pass at Grade C
3 ΜΠΟΧΑΤΖΙΑΡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Pass at Grade C
4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Pass at Grade C
5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΣ Pass at Grade C