Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

2

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

3

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4

ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

5

ΣΑΓΟΥΣΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8

ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ