2006

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
Μιχαηλίδης Κίμων του Μιχαήλ Michigan E.C.P.E.
Μελίτου Ολυμπία του Αθανασίου
Μερίντζου Αθηνά του Θωμά
Τσεντεμείδου Μαρία του Θωμά