2006

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
Αδάμπα Ζωή του Ιωάννη Michigan E.C.C.E.
Ανδρικίδου Ζαχαρώ του Αθανασίου
Βαγενίδου Γεωργία του Γεωργίου
Βαρσαμίδου Γεωργία του Αθανασίου
Καραθανάση Παναγιώτα του Ιορδάνη
Καραμανλή Σοφία του Σωτηρίου
Μαύρου Αθηνά του Παράσχου
Μπάγια Ελένη του Θωμά
Μπουκοτέλης Νικόλαος του Αθανασίου
Νησνιανίτζε Οτάρι του Μαλχάζι
Παπαδόπουλος Δημήτρης του Ιωάννη
Πετσή Αικατερίνη του Γεωργίου
Τσαγκαρίδη Σοφία του Κωνσταντίνου
Τσίρλης Γιάννης του Παντελεήμων
Φιλιππίδης Γρηγόρης του Θεόδωρου